28.12.2018

Краткосрочнo събитие за обучение на персонала

Краткосрочното съвместно обучение на служители по проект Volunteers 4 ALL се проведе в Банско (България) между 12-18 август 2018 г. В обучението участваха младежки работници и доброволци, занимаващи се с проблемите на мигрантите и използването на канали за социални медии, идващи от България, Австрия, Испания и Италия. Основната цел на проекта беше да се засили цифровата грамотност на младежките работници, изследвайки значението на социалните медии и как да ги използват за предоставяне на подкрепа и услуги на бежанците.

Обучителното събитие имаше за цел също така да сподели най-добрите практики по отношение на младежката работа с мигранти и за мигрантите, идващи в Европа, и анализ на използването на социалните медии в страната на всеки участник. Всъщност младежките работници и доброволците често са неплатени ресурси и имат различен набор от мотиви за да станат доброволци.

Също така ние засилихме дигиталните знания / грамотността в ИКТ в комуникацията на кризи и рискове, споделяйки най-добрите практики, разбирайки по-добре отношенията с доброволците и по-добре подготвяйки младежки работници и доброволци, ангажирани в тази област, за да подобрим очакваното въздействие, в съответствие с европейските цели.

Целите на обучителното събитие бяха , както следва:

-Да се ​​даде възможност на НПО да разчитат на доброволци / млади експерти в социалните медии.

-Да предоставят на доброволците добри практики и съвети как да достигнат до бежанците и да ги ангажират чрез каналите на социалните медии.

-Да се ​​създаде лесна за прилагане методика на обучение, която да запознае доброволците с възможностите на дигиталните медии да се ангажират, да разкажат история, да осмислят събитията, да повишат информираността и да провокират промяна.

-За укрепване на формалното и неформалното обучение за младите хора.

-Да насърчи социалното включване.