24.02.2019

Междинна среща-3

МЕЖДИННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Volunteers 4 ALL
Стратегическо партньорство в областта на младежта

2017-2-BG01-KA205-036416

 

Координатор на проекта: Sdruzhenie Alternativi International (България)

Партньори:

Associazione di Promozione Sociale FuturoDigitale (Италия),
Asociación PROJUVEN (Испания),
ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung (Австрия)

Представители:

Георги Кузманов (Сдружение „Алтернативи Интернешенъл“)

Антонио Пулиа (Asociación PROJUVEN)

Антонио Роси (Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale)

Адриана Басани (ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung)

Място на среща: ул. Пиазета Мероли 2, Теранова да Сибари, Италия

Дата:Теранова да Сибари, 11/04/2018

Програма: от 10:00ч. до 19:00ч.

Обедна почивка: от 13:00ч. до 14:00ч.

Вторник, 10 април 2018 – пристигане на участниците в Теранова да Сибари

Сряда, 11 април 2018

10:00ч. – 11:30ч. Официално посрещане на участниците. Проверка на Гант таблицата.

Резултатите от проектното проучване бяха представени от г-н Пулиа, представител на Association PROJUVEN на всички присъстващи под формата на кратък доклад. От дискусията относно доклада за проучването бяха обощени 4-те онлайн обучителни модула, които ще бъдат създадени от партньорите за Интелектуален резултат 1.

Четирита онлайн обучителни модула, които ще бъдат осъществени са следните:

  1. Дигиталните и социални умения, необходими на младежките работници/ доброволци в тяхната работа с бежанци – Association Projuven
  2. Как НПО могат да използват дигитални технологии и социалните мрежи в работа си с бежанци – OJAB
  3. Как бежанците използват социалните медии и дигиталните технологии по време на тяхното пътуване към Европа – Futuro Digitale
  4. Успешни стратегии на НПО за приобщаване на бежанците към обществото – Алтернативи Интернешенъл

11:30ч. – 13:00ч.: Консорциумът реши, че всеки онлайн обучителен модул трябва да бъде минимум 15 страници плюс тестове, за да се гарантира по-голям интерес на младежките работници към него. Тестът към всеки един модул ще се състои под формата на тест с множество избори и всеки партньор ще провери отговорите на участниците, свързани с техния модул. В допълнение, в края на продължителността на модулите за онлайн обучение, участниците ще вземат въпросник за оценка и след това ще получат сертификат за завършване на курса.

Крайните срокове за завършване на Интелектуален резултат 1 са следните:

-1 юли: Moodle платформа, която съдържа модулите, да бъде готова.

-10 август: Всеки един от партньорите да изпрати на PROJUVEN своя онлайн обучителен модул с тестовете

-15 август: официално публикуване и разпространение на Moodle платформата и онлайн обучителните модули.

Всеки партньор поема ангажимент да вземат участие в платформата минимум 20 младежки работници от всяка страна.

-15 октомври: Moodle платформата с онлайн обучителните материали ще бъде временно деактивирана в следствие на нуждата да бъде проследен прогреса и резултатите от младежките работници, които са взели участие.

-20 октомври: Алтернативи ще изпратят до всички участници въпросник за обратна връзка

-30 октомври: Алтернативи ще изпрати до всички младежки работници, преминали успешно тестовете и участвали във всички четиви модула, сертификат за завършване от името на Volunteers 4 All

13:00ч. – 14:00ч. Обедна почивка

14:00ч. – 15:30ч.: Партньорите обсъдиха организацията на първото обучение, което ще се проведе в Банско (България) от 12 до 18 август 2018. Основният критерий и крайни срокове за избор на участници бяха също обсъдени и съгласувани. По време на обучението участниците ще подпишат споразумение, че ще поемат отговорност да вземат участие във всички онлайн обучителни модули. В края на обучението участниците ще получат Youthpass certificate.

15:30ч. – 16:30ч. Партньорите взеха решение, че финалната среща в Австрия ще се проведе през втората или третата седмица на ноември 2018. Датата ще бъде решена през месец юни 2018.

16:30ч. – 17:30ч. Партньорите обсъдиха стратегията за разпространение и създадоха план за разпространение на информацията от доклада за проучването, онлайн обучителните модули и обучението, което ще се проведе в България.

17:30ч. – 18:00ч. Закриване

Четвъртък, 12 април 2018 – Отпътуване на участниците от Теранова да Сибари