Volunteers 4 All

Проектът Volunteers 4 ALL ( V4A) е проект за дългосрочно стратегическо партньорство в сферата на младежта по програма „Еразъм+“ и включва партньори от България, Испания, Италия и Австрия.

Дигитални умения

Volunteers 4 All (V4ALL ) имат за цел да насърчава дигиталните умения на доброволците и младежките работници, за да предоставят подкрепа на бежанците по време на пътуването им към Европа.

Социално включване

V4ALL цели също да стимулира социалното приобщаване, проектът има за цел също да насърчава толерантността, зачитането на разнообразието и недискриминацията и да повиши осведомеността.

Онлайн Курсове

Като очакван резултат, безплатните онлайн курсове ще осигурят на младежките работници и доброволци нови умения и знания за употребата на социалните мрежи при осигуряването на информация за бежанците по време на тяхното пътуване към Европа.

Консорциум

  • icon
  • icon
  • icon
Alternativi International

Alternativi International

Координатор на проекта
Alternativi International
Когато някой попита какво е Алтернативи всъщност е трудно да се отговори, но онзи момент, когато съзреш промяната в нечии очи, усмивката и светлината, огряла нечие лице… няма нужда повече да се търси отговор! Алтернативи Интернешенъл е младежка неправителствена организация в България с главен офис, намиращ се в град Благоевград. Основната цел е да се насърчава личносттното развитие на младите хора чрез методите на неформалното образование. Организацията е алтернатива за младежта да получи възможността да реализира потенциала си и да стане активна част от обществото ни. Алтернативи Интернешенъл е основана от млади хора, търсещи позитивната промяна за младежта в обществото. Организацията се опитва да доближи Европа и възможностите, които предлага, по-близо до младежите и да им предостави шанса да станат част от единна Европа.

Алтернативи Интернешенъл дава уникалната възможност да направиш промяна, да се включиш в различни местни, национални и международни събития като саминари, обмени, обучения и други, които дават най-ценното нещо в живота – опит!

  • icon
  • icon
ÖJAB

ÖJAB

Партньор по проекта
ÖJAB

OJAB е младежка организация, свързваща поколенията, независима от политически партии и религиозни задължения.

Като организация с нестопанска цел, тя предлага 4700 места за настаняване на студенти, ученици, стажанти, млади работници, възрастни граждани и бежанци в общо 30 ÖJAB-къщи в цялата страна, което я прави една от най-големите организации за пребиваване в Австрия.  Понастоящем близо 4200 младежи, 470 възрастни граждани и 100 бежанци живеят в 24 студентски общежития и младежки жилища.

  • icon
  • icon
Projuven

Projuven

Партньор по проекта
Projuven
В PROJUVEN, акцентът се поставя предимно върху въпроси, свързани с информация, обучение и подкрепа на специфични социални групи; тези групи постоянно или понякога се характеризират като социално чувствителни и уязвими (бежанци, имигранти, хора със специални нужди, семейства с един родител и т.н.) Като основна доброволческа дейност, PROJUVEN се грижи за уязвимите хора, обект на дискриминация и с пълно зачитане и приемане на правата на човека, с вяра в безкомпромисна социална работа и визии за по-добро и по-човешко общество, насърчава всичко това чрез популяризиране на ценности и ролята на културата, изкуството и образованието. PROJUVEN насърчава разпространяването на информация за инициативите и възможностите, предоставяни от Европейския съюз в различни области, както с помощта на интернет и социалните мрежи, и организирайки специфични публични събития.
  • icon
  • icon
Futuro Digitale

Futuro Digitale

Партньор по проекта
Futuro Digitale
FuturoDigitale е организация с нестопанска цел, основана на 20 февруари 2013 г. върху идеалите на проекта “Поликоро” на италианската епископска конференция. Работим за укрепване на уменията на младите хора чрез проекти в областта на информационните и комуникационни технологии и младежкото участие в малките градове, в които имаме наш офис. Нашата мисия е подкрепена от ентусиазирани доброволци и местни младежки общности, защото вярваме, че чрез постоянство и професионализъм, могат да се създават наистина за развитие на младите хора. Сътрудничеството ни с институции, училища и други социално значими страни е нашият ключ към успеха. Ние сме акредитирани като агенция по заетост и като компютърен и езиков център за преподаване на италиански език. Разполагаме с разнообразен и богат опит, който се изразява в предприемачески проекти, проекти за мобилност по програма “Еразъм” и социални изследвания. Ние сме готови, а вие?