28.12.2018

Онлайн курсове

Работната група разработи следните онлайн обучителни материали и платформа  в рамките на проект за Стратегическо партньорство в областта на младежта, съфинансирано от програма Еразъм +:

  1. Дигиталните и социални умения, необходими на младежките работници/ доброволци в тяхната работа с бежанци
  2. Как НПО могат да използват дигитални технологии и социалните мрежи в работа си с бежанци
  3. Как бежанците използват социалните медии и дигиталните технологии по време на тяхното пътуване към Европа
  4. Успешни стратегии на НПО за приобщаване на бежанците към обществото

Онлайн курсовете  предоставят на младежките работници и доброволците нови умения и знание за употребата на социалните мрежи с цел подпомагане на  бежанците през тяхното пътуване към Европа. Младежките работници ще придобият по-добра представа за парадокса с наблюдението и овластяването в социалните мрежи, за да определят кои са най-добри начини и в кой момент да помогнат на най-уязвимите бежанци.

Идеята за разработване на такива курсове е породена от явната липса на онлайн обучителни курсове по тази тема, а НПО знаят много малко за пътуванията, отразени в социалните мрежите  и най-вече от каква информаця се нуждаят мигранти и бежанци.